Winkelwagen

0

Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.

Naar de winkel

Data beskyttelse

Data beskyttelse

Ansvarlig for databehandling er:

Natura Holz Toy SRL
Tax ID: RO48072095
Telefon: +491772744445

Mail: info@logo-burg.com

 

Vi er glade for, at du er interesseret i vores online shop. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtigt for os. Nedenfor informerer vi dig detaljeret om håndteringen af dine data.

 1. adgang til data og hosting

Du kan besøge vores hjemmeside uden at give nogen personlige oplysninger. Hver gang en hjemmeside kaldes op, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som fx indeholder navnet på den ønskede fil, din IP-adresse, dato og tidspunkt for opkaldet, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet.

Disse adgangsdata vurderes udelukkende med det formål at sikre problemfri drift af siden og forbedre vores tilbud. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR, tjener dette til at beskytte vores legitime interesser i en korrekt præsentation af vores tilbud, som er fremherskende i forbindelse med en interesseafvejning. Alle adgangsdata vil blive slettet senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på siden.

Tredjeparts hostingtjenester

Som en del af behandlingen på vores vegne leverer en tredjepartsudbyder tjenesterne til hosting og visning af webstedet. Alle data, der indsamles som led i brugen af denne hjemmeside eller i de til dette formål angivne formularer i onlineshoppen som beskrevet nedenfor, behandles på dens servere. Behandling på andre servere foregår kun inden for de rammer, der er forklaret her.

Denne tjenesteudbyder er baseret i et land uden for Den Europæiske Union, for hvilket Europa-Kommissionen har fastsat et passende niveau for databeskyttelse.

 1. Dataindsamling og brug til kontraktbehandling, kontakt og åbning af kundekonto

Vi indsamler personoplysninger, hvis du frivilligt giver os dem som en del af din ordre eller når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail). Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde har brug for dataene for at behandle kontrakten eller for at behandle din kontakt, og du kan ikke sende ordren eller kontakten uden at give dem. Hvilke data der indsamles kan ses af de respektive inputskemaer. Vi bruger de data, du har leveret i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR, til at behandle kontrakten og dine forespørgsler.

Hvis du har givet dit samtykke til dette i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra a GDPR, ved at beslutte dig for at åbne en kundekonto, vil vi bruge dine data med det formål at åbne en kundekonto.

Efter at kontrakten er afsluttet eller din kundekonto er blevet slettet, vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter at opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivningen er udløbet, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til at bruge dataene ud over det, der er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring. Sletningen af din kundekonto er mulig til enhver tid og kan ske enten ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet nedenfor, eller ved at bruge en funktion, der er tilvejebragt til dette formål på kundekontoen.

 1. datadeling

For at opfylde kontrakten i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra b GDPR, videregiver vi dine data til det fragtfirma, der er bestilt for leveringen, i det omfang dette er nødvendigt for leveringen af de bestilte varer. Afhængigt af hvilken betalingstjenesteudbyder du vælger i bestillingsprocessen, videregiver vi de betalingsdata, der er indsamlet til dette formål, til den bank, der er bestilt med betalingen, og enhver betalingstjenesteudbyder, som er bestilt af os, eller til den valgte betalingstjeneste til at behandle betalinger. Nogle af de udvalgte betalingstjenesteudbydere indsamler også selv disse data, hvis du opretter en konto der. I dette tilfælde skal du registrere dig hos betalingstjenesteudbyderen med dine adgangsdata under bestillingsprocessen. I denne henseende gælder databeskyttelseserklæringen fra den respektive betalingstjenesteudbyder.

Vi bruger også et eksternt varestyringssystem til at behandle ordrer og kontrakter. Den dataoverførsel eller behandling, der finder sted i denne henseende, er baseret på ordrebehandling.

Vi bruger betalingstjenesteudbydere og forsendelsestjenesteudbydere, der er baseret i et land uden for EU. Overførslen af personoplysninger til disse virksomheder er kun nødvendig for at opfylde kontrakten.

Det samme gælder for overførsel af data til vores producenter eller grossister i tilfælde, hvor de overtager fragten for os (drop shipping).

Dataoverførsel til forsendelsestjenesteudbydere

Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til dette under eller efter din bestilling, videregiver vi din e-mailadresse og telefonnummer til den valgte forsendelsestjenesteudbyder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit. Levering kan kontakte dig mht. formålet med leveringsmeddelelse eller koordinering.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet nedenfor, eller direkte til forsendelsestjenesteudbyderen på kontaktadressen nedenfor. Efter tilbagekaldelse sletter vi de data, du har givet til dette formål, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til at bruge data, der går ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi vil informere om dig i denne erklæring.

 1. E-mail nyhedsbrev

E-mail annoncering med tilmelding til nyhedsbrevet

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi de data, der kræves til dette eller separat leveret af dig, for regelmæssigt at sende dig vores e-mail-nyhedsbrev baseret på dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punkt 1 lit.

Afmelding af nyhedsbrevet er muligt til enhver tid og kan ske enten ved at sende en besked til kontaktmuligheden beskrevet nedenfor eller via et link, der er angivet til dette formål i nyhedsbrevet. Efter du har afmeldt dig, sletter vi din e-mailadresse fra listen over modtagere, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til videre brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til at bruge data, der går ud over dette, hvilket er tilladt ved lov og ca. som vi vil informere dig om i denne erklæring.

Nyhedsbrevet udsendes af en tjenesteudbyder som led i behandlingen på vores vegne, til hvem vi videregiver din e-mailadresse til dette formål.

Denne tjenesteudbyder er baseret i et land uden for Den Europæiske Union, for hvilket Europa-Kommissionen har fastsat et passende niveau for databeskyttelse.

 1. sociale medier

Vores online tilstedeværelse på Facebook, Instagram

Vores tilstedeværelse på sociale netværk og platforme tjener til at forbedre, aktiv kommunikation med vores kunder og kundeemner. Der giver vi information om vores produkter og aktuelle specialtilbud.

Når du besøger vores online tilstedeværelse på sociale medier, kan dine data automatisk indsamles og gemmes til markedsundersøgelser og reklameformål. Såkaldte brugsprofiler oprettes ud fra disse data ved hjælp af pseudonymer. Disse kan for eksempel bruges til at placere annoncer i og uden for de platforme, der formentlig svarer til dine interesser. Cookies bruges normalt på din slutenhed til dette formål. Besøgendes adfærd og brugerinteresser gemmes i disse cookies. I henhold til artikel 6(1)(f) GDPR tjener dette til at varetage vores legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud og effektiv kommunikation med kunder og interesserede parter, som er altoverskyggende i forbindelse med en interesseafvejning. Hvis du bliver bedt af de respektive sociale medieplatforme om dit samtykke (samtykke) til databehandlingen, fx ved hjælp af et afkrydsningsfelt, er retsgrundlaget for databehandlingen artikel 6, stk. 1 lit.

For så vidt som de førnævnte sociale medieplatforme har hovedkontor i USA, gælder følgende: Europa-Kommissionen har udstedt en tilstrækkelighedsbeslutning for USA. Dette går tilbage til EU-US Privacy Shield. Et aktuelt certifikat for den respektive virksomhed kanher blive set.

For detaljerede oplysninger om udbydernes behandling og brug af dataene på deres hjemmesider, samt en kontaktmulighed og dine relaterede rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv, især fravalgsmuligheder, henvises til udbydernes data beskyttelsesmeddelelser, der er linket til nedenfor. Har du stadig brug for hjælp i den forbindelse, kan du kontakte os.

Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/

Databehandlingen sker på baggrund af en aftale mellem medansvarlige personer i henhold til artikel 26 DSGVO, som duher kan se.

Du kan finde flere oplysninger om databehandling, når du besøger en Facebook-fanside (information om Insights-data).her.

Instagram:https://help.instagram.com/519522125107875

Mulighed for indsigelse (opt-out):

Facebook:https://www.facebook.com/settingstab=adss

Instagram:https://help.instagram.com/519522125107875

 1. Kontaktmuligheder og dine rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder:

 • i henhold til artikel 15 GDPR, retten til at anmode om oplysninger om dine personoplysninger, der behandles af os i det omfang, der er angivet der;
 • i overensstemmelse med artikel 16 GDPR, har du ret til straks at anmode om berigtigelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, der er gemt af os;
 • i henhold til artikel 17 GDPR har du ret til at anmode om sletning af dine personlige data, der er gemt af os, medmindre yderligere behandling er påkrævet
  • at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
  • at overholde en juridisk forpligtelse;
  • af hensyn til offentlighedens interesse eller
  • er forpligtet til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav;
 • i henhold til artikel 18 GDPR ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, for så vidt som
  • nøjagtigheden af dataene bestrides af dig;
  • behandlingen er ulovlig, men du er imod dens sletning;
  • vi har ikke længere brug for dataene, men du har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller
  • du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 GDPR;
 • i henhold til artikel 20 GDPR, retten til at modtage dine personlige data, som du har givet os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller til at anmode om videregivelse til en anden ansvarlig person;
 • i henhold til artikel 77 DSGVO ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Som udgangspunkt kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige bopæls- eller arbejdssted eller vores virksomhedshovedkvarter.

Hvis du har spørgsmål til indsamling, behandling eller brug af dine personoplysninger, information, rettelse, begrænsning eller sletning af data, samt tilbagekaldelse af givet samtykke eller indsigelse mod en specifik brug af data, bedes du kontakte os direkte ved at bruge kontakten detaljer i vores forlag.

Ret til at gøre indsigelse

I det omfang vi behandler personoplysninger som forklaret ovenfor for at beskytte vores legitime interesser, som er fremherskende i forbindelse med en interesseafvejning, kan du gøre indsigelse mod denne behandling med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen er til direkte markedsføringsformål, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Hvis behandlingen er til andre formål, har du kun ret til at gøre indsigelse, hvis der er grunde, der udspringer af din særlige situation.

Efter at du har udnyttet din ret til at gøre indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål, medmindre vi kan påvise tvingende legitime behandlingsgrunde, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for etableringen, udøvelsen eller forsvar af tjener retskrav

Dette gælder ikke, hvis behandlingen er til direkte markedsføringsformål. Så vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.