Winkelwagen

0

Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.

Naar de winkel

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:


Natura Holz Toy SRL
Tax ID: RO48072095
Telefon: +491772744445

Mail: info@logo-burg.com


 

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

 1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met artikel 6, lid 1 S. 1 lit. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website verwijderd.

Hostingdiensten van derden

Als onderdeel van de verwerking namens ons levert een externe provider ons de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren in de online winkel zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie bij resolutie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.

 1. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking, contact leggen en openen van een klantaccount

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet zonder kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. We gebruiken de gegevens die u verstrekt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, punt b AVG om contracten te verwerken en uw vragen te verwerken.

Voor zover u hiervoor overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid 1 lid a AVG uw toestemming hebt gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantaccount.

Nadat het contract volledig is verwerkt of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd nadat de fiscale en commerciële bewaartermijnen zijn verstreken, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of we behouden de recht op het gebruik van gegevens dan dat wordt toegestaan door de wet en waarover zullen wij u op de hoogte in deze verklaring aan. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door een functie in het klantaccount te gebruiken.

 1. Data overdracht

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienst . In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens inloggen bij de betalingsdienstaanbieder. De verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder is in dit verband van toepassing.

We gebruiken ook een extern goederenbeheersysteem om bestellingen en contracten te verwerken. De gegevensoverdracht of verwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op orderverwerking.

Wij maken gebruik van betalingsdienstaanbieders en verzenddienstaanbieders die zijn gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan deze bedrijven vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om het contract uit te voeren.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandels in die gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (drop-shipping).

Gegevensoverdracht naar verzendserviceproviders

Als u ons hier tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, zullen wij uw e-mailadres en telefoonnummer op basis hiervan doorsturen naar de geselecteerde verzendserviceprovider in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit. Bezorging kan contact met je opnemen voor leveringsmelding of coördinatie.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het onderstaande contactadres. Na herroeping zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring.

 1. Email nieuwsbrief

E-mail adverteren met aanmelding voor de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen we de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit.

Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link in de nieuwsbrief. Na uitschrijving verwijderen wij uw e-mailadres van de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u zullen informeren in deze verklaring.

De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking namens ons verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie bij resolutie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.

 1. Sociale media

Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Daar geven we informatie over onze producten en actuele speciale acties.

Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw apparaat gebruikt. In deze cookies worden het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruiker opgeslagen. Volgens artikel 6 lid 1 lit. Als u om uw toestemming (toestemming) voor de gegevensverwerking door de respectieve exploitant van het sociale mediaplatform wordt gevraagd, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, letter a AVG.

Voor zover de bovengenoemde social media platforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS afgegeven. Dit gaat terug naar het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan zijn:hier kan gezien worden.

De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, in het bijzonder de mogelijkheden voor bezwaar (opt-out), vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de hieronder gelinkte providers. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen in overeenstemming met artikel 26 AVG, die uhier kan zien.

Meer informatie over gegevensverwerking vindt u bij een bezoek aan een Facebook-fanpagina (informatie over Insights-gegevens)hier.

Instagram:https://help.instagram.com/519522125107875

Oppositieoptie (opt-out):

Facebook:https://www.facebook.com/settingstab=adss

Instagram:https://help.instagram.com/519522125107875

 1. Contactopties en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • In overeenstemming met artikel 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daarin vermeld;
 • In overeenstemming met artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • volgens artikel 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover:
  • u betwist de juistheid van de gegevens;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert deze te verwijderen;
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • In overeenstemming met artikel 20 AVG hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke;
 • volgens artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze afdruk.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen een recht van bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uw recht van verzet uit te oefenen, zullen we niet langer uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden te verwerken, tenzij we kunnen bewijzen dwingende legitieme redenen voor de verwerking dat uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of indien de verwerking vereist dat de bewering, de uitoefening of de verdediging van Serves juridische claims

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.