Winkelwagen

0

Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.

Naar de winkel

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Consumenten hebben veertien dagen bedenktijd.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij hebben jullie alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen van een ander type van levering dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden hebben gegeven ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

  • Overeenkomsten tot het verlenen van diensten, waaronder financiële diensten, waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen, met name diensten in verband met aandelen, met aandelen in Open-end beleggingsfondsen in de zin van 1, paragraaf 4 van de hoofdstad Investment Code en met andere verhandelbare effecten, valuta's, derivaten of geldmarktinstrumenten..
  • Overeenkomsten voor het verlenen van diensten op het gebied van huisvesting voor andere doeleinden dan woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, levering van eten en drinken en het verlenen van andere diensten in verband met vrijetijdsbesteding, indien het contract een bepaalde datum bevat of termijn voor de voorziening.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.) Email: info@logo-burg.com

– Naar Peter Racz, Natura Holz Toy SRL 

– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende

Goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*) / ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gemeld)

– datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.