Winkelwagen

0

Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.

Naar de winkel

Betingelser

Betingelser

 1. omfattning

Följande villkor gäller för alla beställningar via vår webbutik. Vår onlinebutik vänder sig uteslutande till konsumenter.

En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

 1. Kontraktspartner, ingående av avtal, korrigeringsmöjligheter

Köpeavtalet ingås med Natura Holz Toy SRL,   Tax ID: RO48072095

Genom att placera produkterna i onlinebutiken ger vi ett bindande erbjudande om att sluta ett avtal för dessa varor. Du kan initialt lägga våra produkter i kundvagnen utan förpliktelser och korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet för varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på beställningsknappen. Direkt efter att du har skickat beställningen får du ytterligare en bekräftelse via e-post.

 1. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

Det eller de språk som är tillgängliga för ingående av avtalet: Tyska

Vi sparar kontraktstexten och skickar dig orderdata och våra villkor i textform. Av säkerhetsskäl är kontraktstexten inte längre tillgänglig via Internet.

 1. leveransvillkor

Vi levererar inom Europe.

Vi levererar endast med post. Tyvärr är en egen insamling av produkten inte möjlig.

Vi levererar inte till packstationer.

 1. betala

Följande betalningsmetoder är generellt tillgängliga i vår butik:

Kreditkort

När du gör beställningen anger du dina kreditkortsuppgifter. Efter din legitimation som legitim kortinnehavare kommer betalningstransaktionen att utföras automatiskt och ditt kort kommer att debiteras.

PayPal, PayPal Express

Under beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal. För att kunna betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller registrera dig först, identifiera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsordern till oss. Efter att ha lagt beställningen i butiken ber vi PayPal att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal direkt efteråt. Du får mer information under beställningsprocessen.

PayPalPlus

Som en del av PayPal Plus-betalningstjänsten erbjuder vi dig olika betalningsmetoder som PayPal-tjänster. Du kommer att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal. Där kan du ange dina betalningsuppgifter, bekräfta användningen av dina uppgifter av PayPal och betalningsinstruktionen till PayPal.

Om du väljer betalningsmetodPayPal För att kunna betala fakturabeloppet måste du vara registrerad där eller först registrera dig och legitimera dig med dina åtkomstuppgifter. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal omedelbart efter bekräftelse av betalningsordern. Du får mer information under beställningsprocessen.

Kreditkort via PayPal

Om du har valt kreditkortsbetalningsmetod behöver du inte vara registrerad hos PayPal för att kunna betala fakturabeloppet. Betalningstransaktionen kommer att utföras av ditt kreditkortsföretag på begäran av PayPal omedelbart efter att betalningsordern har bekräftats och efter din legitimation som legitim kortinnehavare, och ditt kort kommer att debiteras. Du får mer information under beställningsprocessen.

Autogiro via PayPal

Om du har valt autogirobetalningssätt behöver du inte vara registrerad hos PayPal för att kunna betala fakturabeloppet. Genom att bekräfta betalningsordern ger du PayPal ett fullmakt för autogiro. PayPal kommer att informera dig om datumet för kontodebiteringen (så kallad föranmälan). Genom att skicka in autogirofullmakten omedelbart efter att betalningsordern har bekräftats, ber PayPal sin bank att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen genomförs och ditt konto debiteras. Du får mer information under beställningsprocessen.

Omedelbart av Klarna

Efter beställningen omdirigeras du till webbplatsen för onlineleverantören Sofort GmbH. För att kunna betala fakturabeloppet via Sofort måste du ha ett bankkonto aktiverat för nätbank, identifiera dig därefter och bekräfta betalningsordern till oss. Du får mer information under beställningsprocessen. Betalningstransaktionen kommer att utföras omedelbart efteråt av Sofort och ditt konto kommer att debiteras.

Apple Pay

För att kunna betala fakturabeloppet via Apple Pay måste du använda webbläsaren Safari som tjänsteleverantören Apple är registrerad hos, ha aktiverat Apple Pay-funktionen, identifiera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsordern. Betalningstransaktionen genomförs omedelbart efter beställningen. Du får mer information under beställningsprocessen.g.

Google Pay

För att kunna betala fakturabeloppet via Google Pay måste du vara registrerad hos tjänsteleverantören Google, ha aktiverat Google Pay-funktionen, identifiera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsordern. Betalningstransaktionen genomförs omedelbart efter beställningen. Du får mer information under beställningsprocessen.

Köp på konto via Klarna

I samarbete med Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, erbjuder vi dig köp på konto som betalningsalternativ. Observera att Klarna-fakturor endast är tillgängliga för konsumenter och att betalning ska ske till Klarna i varje enskilt fall. Vid köp på konto hos Klarna får du alltid varorna först och du har alltid en betalningstid på 14 dagar. De fullständiga villkoren för köp på konto finnshär.

 1. äganderättsförbehåll

Varorna förblir vår egendom fram till full betalning.

 1. transportskador

Om varor levereras med uppenbara transportskador, vänligen rapportera sådana fel till levereraren så snart som möjligt och vänligen kontakta oss omedelbart. Utelämnandet av ett klagomål eller kontakt har inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras verkställighet, i synnerhet dina garantirättigheter. Däremot hjälper de oss att kunna göra våra egna krav gentemot transportören eller transportförsäkringen.

 1. Garantier och garantier

Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan gäller den lagstadgade rätten till ansvar för fel.

Följande gäller för begagnade varor: om felet inträffar efter ett år från leverans av varan är krav på fel uteslutna. Fel som uppstår inom ett år efter leverans av varan kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden på två år från leveransen av varan.

Ovanstående begränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte för anspråk baserade på skada orsakad av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare

 • vid skada på liv, lem eller hälsa
 • vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt pliktbrott eller bedrägligt uppsåt
 • i händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande är avgörande för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars iakttagande avtalsparten regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser)
 • som en del av ett garantilöfte, om överenskommet eller
 • såvitt produktansvarslagens tillämpningsområde är öppet.

Information om eventuella ytterligare garantier som kan gälla och deras exakta villkor finns med produkten och på särskilda informationssidor i onlinebutiken.

 1. Ansvar

Vi är alltid fullt ansvariga för anspråk baserade på skada orsakad av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare

 • vid skada på liv, lem eller hälsa
 • vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt pliktbrott
 • vid ett löfte om garanti, om överenskommet, eller
 • såvitt produktansvarslagens tillämpningsområde är öppet.

Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan förlita sig på (kardinalförpliktelser) på grund av ringa försummelse från vår sida, våra juridiska ombud eller ställföreträdare, är ansvaret begränsat till det belopp som var förutsägbart vid tidpunkten för avtalets ingående. Skadebegränsad, vars inträffande vanligtvis måste förväntas.

I övrigt är skadeståndskrav uteslutna.

 1. tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS) som duhär Hitta. Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.