Winkelwagen

0

Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.

Naar de winkel

Dataskydd

Dataskydd

Ansvarig för databehandling är:

Natura Holz Toy SRL
Tax ID: RO48072095
Telefon: +491772744445

Mail: info@logo-burg.com


 

Vi är glada att du är intresserad av vår onlinebutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

 1. tillgång till data och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång en webbplats anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet.

Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. I enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR, tjänar detta till att skydda våra legitima intressen av en korrekt presentation av vårt erbjudande, som dominerar i samband med en intresseavvägning. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.

Tredje parts värdtjänster

Som en del av behandlingen för vår räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör tjänsterna för att vara värd och visa webbplatsen. All data som samlas in som en del av användningen av denna webbplats eller i de formulär som tillhandahålls för detta ändamål i onlinebutiken som beskrivs nedan behandlas på dess servrar. Bearbetning på andra servrar sker endast inom de ramar som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör är belägen i ett land utanför EU för vilket Europeiska kommissionen har fastställt en adekvat dataskyddsnivå.

 1. Datainsamling och användning för avtalshantering, kontakt och öppnande av kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att tillhandahålla dem. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller i enlighet med artikel 6.1, mening 1 lit b GDPR för att behandla kontraktet och dina förfrågningar.

Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 punkt 1 punkt 1 bokstav a GDPR genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto.

Efter att avtalet har slutförts eller ditt kundkonto har raderats, kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter att lagringstiderna enligt skatte- och affärslagstiftningen har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi reserverar rätten att använda uppgifterna utöver vad som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i detta uttalande. Raderingen av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller genom att använda en funktion som tillhandahålls för detta ändamål på kundkontot.

 1. datadelning

För att fullgöra avtalet i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit b GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till det fraktbolag som uppdragits med leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leverans av de beställda varorna. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till den bank som beställts med betalningen och eventuell betaltjänstleverantör som har uppdragits av oss eller till den valda betaltjänsten för att behandla betalningar. Vissa av de utvalda betaltjänstleverantörerna samlar också in dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där. I det här fallet måste du registrera dig hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsförklaringen från respektive betaltjänstleverantör.

Vi använder också ett externt varuhanteringssystem för att behandla beställningar och kontrakt. Den dataöverföring eller behandling som sker i detta avseende baseras på orderbehandling.

Vi använder betaltjänstleverantörer och leverantörer av frakttjänster som är baserade i ett land utanför EU. Överföring av personuppgifter till dessa företag är endast nödvändig för att uppfylla avtalet.

Detsamma gäller överföring av data till våra tillverkare eller grossister i de fall de tar över frakten åt oss (drop shipping).

Dataöverföring till leverantörer av frakttjänster

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning, kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och ditt telefonnummer till den valda frakttjänstleverantören i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit Leverans kan kontakta dig för syftet med leveransanmälan eller samordning.

Samtycket kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller direkt till leverantören av frakttjänster på kontaktadressen som anges nedan. Efter återkallelse kommer vi att radera de uppgifter du har lämnat för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data som går utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera om. dig i denna förklaring.

 1. Nyhetsbrev via e-post

E-postannonsering med anmälan till nyhetsbrevet

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahållna av dig för att regelbundet skicka vårt e-postnyhetsbrev till dig baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit.

Att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer vi att radera din e-postadress från mottagarlistan, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller så förbehåller vi oss rätten att använda data som går utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och ca. som vi kommer att informera dig om i denna förklaring.

Nyhetsbrevet skickas av en tjänsteleverantör som en del av behandlingen för vår räkning, till vilken vi vidarebefordrar din e-postadress för detta ändamål.

Denna tjänsteleverantör är belägen i ett land utanför EU för vilket Europeiska kommissionen har fastställt en adekvat dataskyddsnivå.

 1. sociala media

Vår onlinenärvaro på Facebook, Instagram

Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar tjänar till att förbättra, aktiv kommunikation med våra kunder och potentiella kunder. Där ger vi information om våra produkter och aktuella specialerbjudanden.

När du besöker vår onlinenärvaro i sociala medier kan dina uppgifter automatiskt samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål. Så kallade användningsprofiler skapas från denna data med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför de plattformar som förmodligen motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis på din slutenhet för detta ändamål. Besökarnas beteende och användarintressen lagras i dessa cookies. Enligt artikel 6 (1) lit f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande och effektiv kommunikation med kunder och intresserade parter, vilket är överordnat i samband med en intresseavvägning. Om du tillfrågas av respektive operatör för sociala medieplattformar om ditt samtycke (samtycke) till databehandlingen, t ex med hjälp av en kryssruta, är den rättsliga grunden för databehandlingen Artikel 6 Stycke 1 lit.

I den mån de ovan nämnda sociala medieplattformarna har sitt huvudkontor i USA gäller följande: EU-kommissionen har utfärdat ett adekvathetsbeslut för USA. Detta går tillbaka till EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat för respektive företag kanhär bli sedd.

För detaljerad information om leverantörernas behandling och användning av uppgifterna på deras webbplatser samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, i synnerhet alternativ att invända (opt-out), vänligen se till leverantörernas dataskyddsmeddelanden länkade nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/

Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer enligt artikel 26 DSGVO, som duhär kan se.

Du kan hitta mer information om databehandling när du besöker en Facebook-fansida (information om Insights-data).här.

Instagram:https://help.instagram.com/519522125107875

Möjlighet att göra invändningar (opt-out):

Facebook:https://www.facebook.com/settingstab=adss

Instagram:https://help.instagram.com/519522125107875

 1. Kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • i enlighet med artikel 15 GDPR, rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där;
 • i enlighet med artikel 16 GDPR har du rätt att omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;
 • enligt artikel 17 GDPR har du rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte ytterligare behandling krävs
  • att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet;
  • att uppfylla en rättslig skyldighet;
  • av hänsyn till allmänintresset eller
  • krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • enligt artikel 18 DSGVO rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån
  • riktigheten av uppgifterna bestrids av dig;
  • behandlingen är olaglig men du motsätter dig att den raderas;
  • vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
  • du har gjort en invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 GDPR;
 • i enlighet med artikel 20 GDPR, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig;
 • enligt artikel 77 DSGVO rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsort eller vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, information, rättelse, begränsning eller radering av uppgifter, samt återkallande av lämnat samtycke eller invändning mot en specifik användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt via kontakten detaljer i vårt imprint.

Rätt att invända

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen, som råder i samband med en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst utöva denna rätt enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen är för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar om det finns skäl som följer av just din situation.

Efter att du har utövat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för etablering, utövande eller försvar av tjänar rättsliga anspråk

Detta gäller inte om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål. Då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.